The Akamat messenger!

Modelling is just fun!!

Thursday, April 30, 2015

Per Olav Lund’ s "Master's Collection Series VOL 1” by CANFORA publicationsEng. It's been a while since "Master's Collection Series VOL 1” published by CANFORA publications, presenting the sum of twenty years Per Olav Lund’s work. This new edition, like its predecessors, comes with soft cover and 128 pages, divided into eleven chapters. In this book, the author shows us in detail his diorama work, accompanied with plenty of photos, construction tips and tricks and emphasizes on explaining to the reader how he approached the implementation on his work. 

Gr. Πέρασε λίγος καιρός από τότε που βγήκε στην κυκλοφορία από τις εκδόσεις CANFORA με τίτλο Master’s Collection Series VOL. 1 παρουσιάζοντας την δουλειά εικοσαετίας του Per Olav Lund. Η εν λόγω έκδοση , όπως και οι προηγούμενες , έρχεται με μαλακό εξώφυλλο και  128 σελίδες , ενώ χωρίζεται σε έντεκα κεφάλαια.
Σε αυτά παραθέτει ο συγγραφέας τόσο τις τελευταίες του δουλειές , με πολλές φωτογραφίες από τα στάδια κατασκευής και μεγάλο όγκο επεξηγήσεων όπου ο Per Olav εξηγεί αναλυτικά τον τρόπο προσέγγισης για την υλοποίηση των θεμάτων στα οποία κατά καιρούς εργάστηκε. Eng. Specifically, in the first chapter the author / modeller presents one of his most recent projects, titled "Dog Day Afternoon", which represents a civilian scene in a neighbourhood of post-war Oslo. Within 14 pages, the reader can admire the skills of the modeller in both composition detailing and weathering matters. Been fortunate to see this diorama in person, I must admit it was as impressive as it appears in the pictures. 
In the second chapter, "Stug with a punch" diorama is displayed. It represents a war scene taking place in the spring of 1945, immediately after the conquest of Berlin by the Russians and the capitulation of Germany. Again, Per Olav has intervened so masterfully not only on a Pz I bearing a Pak 40, on a JS-2’s turret , but also on the surrounding area, composed of ruins. 
The diorama titled “CRIBS" occupies 8 pages in the third chapter and involves a quite favourite author's theme, with an abandoned vehicle (VW Samba Bus to 1/24) in a yard and a pig dipped in the mud, the latter being made with Magic Sculp and Duro putty. Achieving plausibility using such heterogeneous materials, could be realized only by a real talented modeller. Styrofoam, vacuum and epoxy putty contribute to deliver a wonderful scene. 
In the fourth chapter the latest outstanding author’ s work occupies 14 pages filled with information on making a diorama which I must admit emits all the tension of the scene concerning the effort to rescue two German floatplane pilots of WWI in a stormy sea. In this diorama, the sea rendering, the pilot figures, the creased aircraft, but even the base hosting the whole diorama are simply amazing. 
In the fifth chapter entitled "PIGS!", Per Olav is trying to render a mountain scene during WWΙΙ, in occupied by the Germans, Norway. Within 12 pages, we can see step by step an excellent representation of a stream between mountains and a small farmhouse. 
The sixth chapter deals with "Hot shot" scene and within 10 pages we can enjoy a lot of pictures and details from the author, related to the construction, we can observe the rendering of a war scene which includes a destroyed Jagdpanzer IV L / 70, a Willy's Jeep and 5 figures (4 American soldiers and a dead German). The reproduction of the soil and the harmony with that of figures and vehicles are simply fantastic. 
A German aircraft scene of the WWI, which has been crashed into a pasture, is the story of the diorama of the seventh chapter. Again, in eight illustrated pages, the construction of a Fokker E1 Early which has executed a hard landing and is surrounded, (plane and pilot), by grazing sheep is displayed. 
The title of the diorama "A frozen moment" in the eighth chapter is, in my personal view absolutely to the point. The portrait of a destroyed Panther A in East Prussia, in 1944, is attributed so well that the audience really feels the "freezing" of the scene. Per Olav succeeded here to successfully reconstruct the damaged vehicle, inspired by a photograph of the time and gave more dramatic effect to the whole scene, by including in the scene a dead soldier in a wooden wagon and locals trying to remove useful items from the remnants of vehicle. In a theme expanded in 10 pages, we can also see the construction of the frozen snow-covered ground which is masterfully attributed. 
In the ninth chapter, we can admire one more marvellous civilian scene of post-war Norway. Both the construction of the house and its surroundings with all the details rendered with a plausible way are spread in 10 pages full of rich images and text. 
In the tenth chapter, entitled "Left to rot", we have an abandoned VW Pick-up scene. Within 11 pages, the author uses a variety of materials for a result that, I dare say, has since inspired many modellers. 
In the eleventh and last chapter titled “Gallery” more creations of Per Olav are presented which do not have anything to envy nor in terms of topics nor by construction matters. I dare to personally pick out works such as "Courtesy of USAAF", "Hey buddy, low bridge ahead", "Gasangriff" and the exquisite "Ragnarok" and "the ford panel delivery" for the complexity and verisimilitude, suggesting that we are dealing with multi-talented modeller. 
As mentioned by the author in the preface to this book, "perhaps the biggest revolution for this hobby came from the internet", but here I add that some values remain unchanged even when reflected in the form of a book like this. In closing, I wish to thank Per Olav Lund for a signed dedication and my friend Sverre Gunnar Stenraden Melleby for his exquisite gift.

________________________


Gr. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο ο συγγραφέας/μοντελιστής παρουσιάζει ένα έργο από τα πιο πρόσφατα με τίτλο “Dog Day Afternoon” στο οποίο αναπαριστάται μια πολιτική σκηνή σε γειτονιά του μεταπολεμικού Όσλο .
 Σε 14 σελίδες ο αναγνώστης μπορεί να θαυμάσει τις ικανότητες του μοντελιστή τόσο στην απομίμηση της φθοράς του χρόνου στα κτίρια όσο και τον όγκο των λεπτομερειών που το απαρτίζουν .
Έχοντας την τύχη να δω το συγκεκριμένο διόραμα από κοντά οφείλω να ομολογήσω ότι είναι το ίδιο εντυπωσιακό όπως εμφανίζεται και στις φωτογραφίες.
Στο δεύτερο κεφάλαιο μας εμφανίζεται το διόραμα με θέμα “Stug with a punch”.
Πρόκειται για αναπαράσταση σκηνής πολέμου και τοποθετείται χρονολογικά στην άνοιξη του 1945 ευθύς αμέσως μετά την κατάληψη του Βερολίνου από τους Ρώσους και την συνθηκολόγηση της Γερμανίας. 
Ξανά ο Per Olav έχει επέμβει αριστοτεχνικά τόσο σε ένα Pz I φέρον ένα Pak 40 , σε ένα πύργο από JS-2 , όσο και στον περιβάλλοντα χώρο που απαρτίζεται από χαλάσματα.
Το διόραμα με τίτλο CRIBS καταλαμβάνει 8 σελίδες στο τρίτο κεφάλαιο και αφορά ένα αρκετά αγαπημένο θέμα του συγγραφέα, δηλαδή ένα εγκαταλελειμμένο όχημα  (VW Samba Bus στην 1/24) σε μια αυλή και έναν χοίρο , ο οποίος είναι κατασκευασμένος από magic sculp και Duro στόκο , βουτηγμένο στις λάσπες.
Η επίτευξη της αληθοφάνειας με την χρήση τόσο ετερόκλητων υλικών , μόνο σε έναν μοντελιστή με ταλέντο μπορεί να αποδοθεί.
Styrofoam,vacuum και εποξικός στόκος δύο στοιχείων καταφέρνουν να αποδώσουν θαυμάσια την σκηνή.
Στο τέταρτο κεφάλαιο το πιο πρόσφατο δημιούργημα του συγγραφέα καταλαμβάνει 14 σελίδες πλούσιες σε πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση ενός διοράματος που οφείλω να ομολογήσω ότι εκπέμπει όλη την ένταση της σκηνής η οποία αφορά την προσπάθεια σωτηρίας ενός διμελούς πληρώματος γερμανικού υδροπλάνου του Α’ ΠΠ στα ταραγμένα νερά της θάλασσας. 
Εδώ η απόδοση της φουρτουνιασμένης θάλασσας, των φιγούρων , του τσακισμένου αεροσκάφους , αλλά ακόμη και της βάσης που φιλοξενεί το θέμα, είναι απλά καταπληκτική.
Στο πέμπτο κεφάλαιο με τίτλο “PIGS!” o Per Olav προσπαθεί να αποδώσει μια σκηνή ενός ορεινού καλυβιού τοποθετημένο χρονικά στην διάρκεια του Β’ ΠΠ , στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Νορβηγία.
Σε 12 σελίδες μπορούμε να δούμε βήμα - βήμα την άριστη αναπαράσταση ενός ρυακιού ανάμεσα σε ορεινούς όγκους και ενός μικρού αγροτόσπιτου.
Με την σκηνή  “Hot shot” ασχολείται το έκτο κεφάλαιο και μέσα σε 10 σελίδες με πολλές φωτογραφίες και λεπτομέρειες από τον συγγραφέα σχετικές με την κατασκευή, μπορούμε να παρακολουθήσουμε την απόδοση μιας πολεμικής σκηνής η οποία περιλαμβάνει ένα κατεστραμμένο Jagdpanzer IV L/70 , ενός Willy’s Jeep και 5 φιγούρες (4 αμερικάνοι στρατιώτες και ένας νεκρός Γερμανός).
Η απόδοση του εδάφους αλλά και η αρμονία με αυτό των φιγούρων και των οχημάτων είναι απλά φανταστική.
Με μια σκηνή γερμανικού αεροσκάφους του Α’ ΠΠ το οποίο κατέπεσε σε βοσκοτόπι ασχολείται το διόραμα του έβδομου κεφαλαίου.  Ξανά , σε οκτώ σελίδες απεικονίζεται η κατασκευή ενός Fokker E1 Early το οποίο έχει εκτελέσει ανώμαλη προσγείωση και περιβάλλεται , αυτό και ο πιλότος του, από πρόβατα που βόσκουν.
Ο τίτλος του διοράματος “A frozen moment” στο όγδοο κεφάλαιο κατά την προσωπική μου άποψη είναι απόλυτα εύστοχος.
Η απόδοση ενός κατεστραμμένου Panther A στην Ανατολική Πρωσία του 1944 αποδίδεται τόσο καλά στον θεατή που πραγματικά αισθάνεσαι την “παγωνιά” της σκηνής. Ο Per Olav κατάφερε εδώ να αναπαραστήσει επιτυχημένα το κατεστραμμένο όχημα , εμπνευσμένος από φωτογραφία της εποχής και έδωσε πιο δραματική υπόσταση στην όλη σκηνή με την παρουσία ενός νεκρού στρατιώτη σε ξύλινο κάρο και τριών φιγούρων με ντόπιους πολίτες που προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήσιμα αντικείμενα από τα απομεινάρια του οχήματος.
Στις 10 σελίδες του θέματος μπορούμε να δούμε επίσης και την κατασκευή του παγωμένου εδάφους  σκεπασμένου με χιόνι το οποίο αποδίδεται με αριστοτεχνία!..
Στο ένατο κεφάλαιο άλλη μια εξαίσια πολιτική σκηνή της μεταπολεμικής Νορβηγίας. Τόσο η κατασκευή του σπιτιού όσο και του περιβάλλοντα χώρου με όλες τις λεπτομέρειες του αποδίδονται με έναν αληθοφανή τρόπο μέσα σε 10 σελίδες γεμάτες πλούσιες φωτογραφίες και κείμενο.
Στο δέκατο κεφάλαιο και με τίτλο “Left to rot” , άλλη μια σκηνή εγκατάλειψης για ένα VW Pick-up.
Μέσα σε 11 σελίδες ο δημιουργός χρησιμοποιεί πληθώρα υλικών για ένα αποτέλεσμα που , θα τολμήσω να πω, ενέπνευσε πολλούς μοντελιστές έκτοτε.
Ενδέκατο και τελευταίο κεφάλαιο με τίτλο Gallery παρουσιάζονται κι άλλες δημιουργίες του Per Olav οι οποίες δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα ούτε από άποψη θεματολογίας αλλά ούτε και από κατασκευής.
Θα τολμήσω προσωπικά να ξεχωρίσω έργα του όπως τα “Courtesy of USAAF”, “Hey buddy , low bridge ahead” , “Gasangriff” και τα εξαίσια “Ragnarok” και “the ford panel delivery” για την πολυπλοκότητα και αληθοφάνεια τους , γεγονός που υποδηλώνει ότι έχουμε να κάνουμε με πολυτάλαντο μοντελιστή.
Όπως αναφέρει και ο συγγραφέας στην εισαγωγή του εν λόγω βιβλίου , ίσως η μεγαλύτερη εξέλιξη για αυτό το hobby προήλθε από το internet, όμως εδώ θα συμπληρώσω ότι μερικές αξίες παραμένουν αμετάβλητες ακόμη κι όταν αποτυπώνονται σε ένα βιβλίο όπως αυτό.
Κλείνοντας να ευχαριστήσω τον  Per Olav Lund για ενυπόγραφη αφιέρωση του και τον φίλο μου Sverre Gunnar Stenraden Melleby για το εξαίσιο δώρο του.


0 σχόλια:

Post a Comment